Gabsme favner det meste om det å kommunisere

Åpenhet og ærlighet

Reklamer

Forutsetning: snakk for deg selv!
På seg selv kjenner du ingen andre enn deg selv er vårt ståsted!!
Derfor :
•Sammenlign dine egne idealer med den andres idealer og ikke med den andres praksis!!
Fordi :
Ideal og praksis sammenligning fører til at en selv bestandig kommer øverst!!
og hva fører det til……

Reklamer

Reklamer