Gabsme favner det meste om det å kommunisere

Sant og virkelig – er det så vanskelig?

Reklamer

Hvor ofte er ikke du og jeg vi mennesker fanget i årsak virknings tradisjonen, dvs en ting fører til en annen dvs det er sannheten! Slik er det jo ikke – f.x måten å spørre på f, hvor vesentlig er det ikke å beherske kunsten å spørre på en ikke linær måte, men mer i en cyklisk måte. For å klare å finne frem til partenes sannhet. Dvs ikke din egen sannhet, men en part sannhet som kan være en bit av en felles sannhet som igjen kan gi grunnlag for en vellykket f.eks konfliktløsning.

Ulike sannheter gir ulike svar

1) Faktuell sannhet en sannhet som både kan bevises og dokumenteres.

2) Sosial sannhet, er akkumulert erfaring og vår egen mellomenneskelige adferd.

3)Personlig sannhet, den sannheten som er viktig for den enkelte og som for den enkelte har en helende effekt dersom den blir anerkjent av andre.

4) Eksistensiell sannhet som dreier seg om de grunnvilkårene vi er kastet ut i livet med, bruker som ex – vi fødes, vi eldes og vi skal dø…., problemet med eksistensielle sannheter er ofte i vår kultur at vi ikke lærer oss å forholde oss ordentlig til dem. De benektes ofte selv om mange også kan, som faktuelle sannheter, også sees på som objektive.

 

Reklamer

Reklamer