Åpenhet og ærlighet

Standard

Forutsetning: snakk for deg selv!
På seg selv kjenner du ingen andre enn deg selv er vårt ståsted!!
Derfor :
•Sammenlign dine egne idealer med den andres idealer og ikke med den andres praksis!!
Fordi :
Ideal og praksis sammenligning fører til at en selv bestandig kommer øverst!!
og hva fører det til……

Reklamer

Konflikter vår definisjon

Standard

”Konflikt er en uoverensstemmelse mellom to eller flere parter som fremkaller spenninger i den enkelte”.

 (Prof.Vibeke Vindeløv juridisk fakultet universitetet i København)

med andre ord du kan oppleve en konflikt selv om den andre ikke gjør det……..

Fordommer finnes de?

Standard

Fordommer har vi vel alle eller? Kan du tenke deg ;
et himmelrike hvor 

•politiet er britiske
•kjøkkensjefene franske
•elskerne italienske
•mekanikerne tyske
•og alt er organisert av sveitsere

eller????

som et helvete fordi

•politiet er tysk
•kjøkkensjefene britiske
•elskerne sveitsere
•mekanikerne franske
•og alt er organisert av italienerne

 

 

Sant og virkelig – er det så vanskelig?

Standard

Hvor ofte er ikke du og jeg vi mennesker fanget i årsak virknings tradisjonen, dvs en ting fører til en annen dvs det er sannheten! Slik er det jo ikke – f.x måten å spørre på f, hvor vesentlig er det ikke å beherske kunsten å spørre på en ikke linær måte, men mer i en cyklisk måte. For å klare å finne frem til partenes sannhet. Dvs ikke din egen sannhet, men en part sannhet som kan være en bit av en felles sannhet som igjen kan gi grunnlag for en vellykket f.eks konfliktløsning.

Ulike sannheter gir ulike svar

1) Faktuell sannhet en sannhet som både kan bevises og dokumenteres.

2) Sosial sannhet, er akkumulert erfaring og vår egen mellomenneskelige adferd.

3)Personlig sannhet, den sannheten som er viktig for den enkelte og som for den enkelte har en helende effekt dersom den blir anerkjent av andre.

4) Eksistensiell sannhet som dreier seg om de grunnvilkårene vi er kastet ut i livet med, bruker som ex – vi fødes, vi eldes og vi skal dø…., problemet med eksistensielle sannheter er ofte i vår kultur at vi ikke lærer oss å forholde oss ordentlig til dem. De benektes ofte selv om mange også kan, som faktuelle sannheter, også sees på som objektive.